ČeštinaEnglish
Currency:

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE

Home » VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE
1 … 20 from 30 products Page 1 / 2
Sort by: Sort from A to ZSort from Z to A
Co bylo Československo? [Product Detail]
Kolektivní monografie navazuje na úspěšný výzkumný a výstavní projekt UMPRUM a Národní galerie Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu.
UMPRUM, Praha 2017, 165 x 235 mm, 272 str., ISBN 978-80-87989-23-4
Availability: in stock Price including VAT
430,00 Kč
Elementy knižní vazby [Product Detail]
Knížka je určena zejména grafikům, návrhářům knižních adjustací. Měla by je osmělit k použití konstrukce při výtvarném zpracování knižních vazeb.
UMPRUM, Praha 2017, 123 str., 120 x 195 mm
Availability: to 14 days Price including VAT
300,00 Kč
Olgoj Chorchoj: Logika emoce [Product Detail]
V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou autorských esejů a kompletním soupisem jejich dosavadních realizací.
Moravská galerie Brno a Vysoká škola uměleckopůmyslová Praha, r. 2016, rozměr 225 x 285 mm, 249 s., bar., česky, ISBN 978-80-7027-301-2
Availability: in stock Price including VAT
890,00 Kč
Gottfried Semper: Věda, průmysl a umění [Product Detail]
Komentovaný překlad německého spisu Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1852 k českému vydání připravili a obrazovou přílohou doprovodili Lada Hubatová-Vacková a Tomáš Zapletal.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2016, rozměr 155 x 235 mm, 238 s., bar., bilingvní - česky a německy, ISBN 978-80-87989-14-2
Availability: in stock Price including VAT
520,00 Kč
Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918 - 1950 [Product Detail]
Kniha nabízí obraz umělecké tvorby mnohdy až provokativně odlišný od toho, jak ho známe z tradičních dějepisů umění.
Vysoká škola uměleckoprůsmyslová v Praze, Praha 2015, 240 x 340 mm, 220 str., ISBN  978-80-7467-074-9
Availability: in stock Price including VAT
990,00 Kč
Proti času [Product Detail]
Studie představuje nejvýraznější období systematického formulování jednotlivých teoretických a praktických přístupů moderního konzervování–restaurování a systematického aplikování jejich zásad v praxi v Československu 20. století.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 150 x 220 mm, 315 str. , ISBN 978-80-87989-05-0
Availability: in stock Price including VAT
360,00 Kč
Cizí dům? / Ein fremdes Haus [Product Detail]
Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 230 x 270 mm, 343 str., čb., česky / německy, ISBN 978-80-86863-80-1
Availability: in stock Price including VAT
500,00 Kč
Sedm let K.O.V. [Product Detail]
Publikace představuje vybrané studentské práce Ateliéru K.O.V. z období let 2007–2014.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 270 str., česky / anglicky, ISBN 978-80-86863-81-8
Availability: in stock Price including VAT
880,00 Kč
Modfolk [Product Detail]
Katalog představuje semestrální kolekci realizovanou v Ateliéru oděvu a obuvi UMPRUM, který vede významná oděvní designérka Liběna Rochová.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 127 str., česky / anglicky, ISBN 978-80-87989-10-4
Availability: in stock Price including VAT
275,00 Kč
Modfolk [Product Detail]
The catalogue showcases a collection realised in Fashion and Footwear Design Atelier UMPRUM, which is lead by fashion designer Liběna Rochová.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prague 2015, 127 pages., Czech and English, ISBN 978-80-87989-10-4
Availability: in stock Price including VAT
275,00 Kč
Manifesto [Product Detail]
Catalogue of an exhibition of glass art, September 2015 in Dresden.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prague 2015, 26 pages., Czech and English, ISBN
978-80-87989-11-1

Availability: in stock Price including VAT
137,50 Kč
Manifesto [Product Detail]
Katalog výstavy uměleckého skla, pořádané v září r. 2015 v Drážďanech.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 26 str., česky / anglicky, ISBN
978-80-87989-11-1

Availability: in stock Price including VAT
137,50 Kč
Lapidárium [Product Detail]
Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2014, rozměr 160 x 270 mm, 173 s, částečně bar., slovensky a anglicky, ISBN 978-80-86863-78-8
Availability: in stock Price including VAT
385,00 Kč
300 Treasures [Product Detail]
Publikace věnovaná čínským porcelánovým výrobkům ze sbírek rodu Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2015, rozměr 260 x 320 mm, 510 s., bar., anglicky - přeloženo z češtiny, ISBN 978-80-86863-66-5
Availability: in stock Price including VAT
1 375,00 Kč
300 Treasures [Product Detail]
Publikace věnovaná čínským porcelánovým výrobkům ze sbírek rodu Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 2015, 260 x 320 mm, 510 pages., English - translated from Czech, ISBN 978-80-86863-66-5
Availability: in stock Price including VAT
1 375,00 Kč
Friedich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury [Product Detail]
Architekt Friedrich Ohmann (1858–1927) byl prvním profesorem architektury na pražské Uměleckoprůmyslové škole a předním představitelem pozdního historismu i rané moderny v Čechách
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, rozměr 220 x 310 mm, 350 s., bar., dvoujazyčná - česky a německy ISBN 978-80-86663-6
Availability: in stock Price including VAT
490,00 Kč
UMPRUM [Product Detail]
Katalog k výstavě „UMPRUM 2013“, jejímiž kurátory jsou David Kořínek, Marek Meduna a Robert V. Novák, vychází z konceptu celé výstavy – výběru nejvýraznějších diplomových a semestrálních prací studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v akademickém roce 2012/2013.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, rozměr 165 x 215 mm, 228 s., ISBN 978-80-86863-75-7
Availability: in stock Price including VAT
200,00 Kč
Národní styl. Kultura a politika [Product Detail]
Národní styl vstoupil na scénu s koncem první světové války, kdy intenzivní pocit historického vítězství podmínil a stvrdil nový obsah části českého umění, architektury a uměleckého řemesla.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, 200 x 260mm, 187 s., bilingvní - česky, anglicky, ISBN 978-80-86863-62-7

Availability: in stock Price including VAT
349,00 Kč
National Style. Arts and Politics [Product Detail]
The National Style entered the scene with the end of the World War I, when the intensive feeling of historical victory conditioned and fortified new contents of a part of Czech art, architecture and craft.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 2013, 200 x 260 mm, 187 pages., Czech and English, ISBN 978-80-86863-62-7

Availability: in stock Price including VAT
349,00 Kč
Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění [Product Detail]
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2012, 190 × 250mm, 78 s., ISBN  978-80-86863-46-7
Availability: in stock Price including VAT
150,00 Kč
Next PageLast Page