VERZEICHNIS DER KUNSTGESCHICHTLICHEN UND HISTORISCHEN DENKMALE IM LANDKREIS FRIEDLAND (Edice nedokončeného rukopisu)

VERZEICHNIS DER KUNSTGESCHICHTLICHEN UND HISTORISCHEN DENKMALE IM LANDKREIS FRIEDLAND (Edice nedokončeného rukopisu)
ISBN: 978–80–86890–59–3
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Karl Fridrich Kühn (napsal)

Kristina Uhlíková (editorka)

VERZEICHNIS DER KUNSTGESCHICHTLICHEN UND

HISTORISCHEN DENKMALE IM LANDKREIS FRIEDLAND


Edice nedokončeného soupisu

Publikace představuje již třetí ze série v době svého vzniku nevydaných uměleckohistorických soupisů českých zemí publikovaných v posledních letech (již spíše jako historický pramen) v edici Fontes historiae artium. Zatímco první dva svazky popisující památky pardubického a ledečského okresu byly autory připravovány pro Českou akademii věd a umění, frýdlantský okres jako většina dalších sudetských regionů měl vyjít v redakci Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik. Kühnův soupis památek Frýdlantska je na velmi vysoké odborné úrovni dané vzděláním, dlouhodobou památkářskou praxí i rozsáhlými badatelskými zkušenostmi jejího autora. Kvalita textu a unikátnost zachycení stavu památkového fondu před rozsáhlými devastacemi v posledních 60 letech, jsou snad dostatečným oprávněním pro vydání tohoto vzhledem k tragickému osudu jeho autora skoro zázrakem zachovaného rukopisu.

Obsah:

Předmluva

Úvod: Německy psané soupisy památek v českých zemích pod hlavičkou Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen / Historie soupisu frýdlantského okresu / Osobnost Karla Friedricha Kühna (1884-1945) / Formální a textový rozbor / Obrazová dokumentace / Richtlinien für die Ausarbeitung der von der Deutschen Gesellschaft der Wisenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik herausgegeben Bände der Kunsttopographie der Tschechoslowakischen Republik

Edice: Ediční poznámka / Seznam zkratek / Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland

Prameny, literatura, rejstříky: Prameny / Literatura citovaná v textu soupisu / Ostatní citovaná literatura / Seznam vyobrazení / Seznam lokalit soupisu / Jmenný rejstřík / Místní rejstřík / Mapka

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 353 s., rozměr 160 x 235 mm, čb., úvod česky, edice německy, ISBN 978–80–86890–59–3