Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice.

Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice.
ISBN: 978-80-86890-79-1
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Vinzenz Luksch

Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus (eds.)

Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen

Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a

uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I.,

Město Litoměřice.


V pořadí již čtvrtá edice rukopisu Soupisu památek historických a uměleckých připraveného v rámci společného projektu Archeologické komise ČAVU a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách právě vychází německo-česky jako XVI. svazek řady Fontes historiae atrium nakladatelství Artefactum za podpory Ediční rady AV ČR, Biskupství litoměřického a Česko-německého fondu budoucnosti. Autorem této litoměřické uměleckohistorické topografie napsané v prvních dvou desetiletích 20. století je zdejší kanovník, církevní historik a konzervátor památkové péče Vinzenz Luksch.

Obsah

Úvodní slovo litoměřického biskupa
Úvodní slovo generálního vikáře Biskupství litoměřického

1. Úvod
 • Historie soupisu litoměřického okresu (Kristina Uhlíková)
 • Osobnost autora Vinzenze Luksche (Martin Barus)
 • Formální a textový rozbor (Kristina Uhlíková)
 • Písemné prameny využité autorem při zpracování Soupisu (Martin Barus)
2. Edice
 • Ediční poznámka (Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus)
 • Obrazová příloha (Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus)
 • Překladatelská poznámka (Jan Kvapil)
 • Seznam zkratek
 • Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I. Město Litoměřice
 • Seznam objektů
 • Seznam autorem předpokládaných vyobrazení
 • Osoby uvedené v edici (Martin Barus)
3. Prameny, literatura, vyobrazení, rejstříky
 • Seznam vyobrazení
 • Písemné prameny citované v úvodu
 • Tištěné prameny a literatura citované v úvodu
 • Tištěné prameny a literatura citované v edici
 • Jmenný rejstřík
 • Místní rejstřík
Plán města

Nakladatelství Artefactum, Praha 2015, rozměr 160 x 235 mm, 487 s., čb, souběžně nemecky a česky, ISBN 978-80-86890-79-1