Svorník 9/2011 - Zámecký areál

Svorník 9/2011 - Zámecký areál
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Obsah:
 
Artur Kwasniewski: "Fortezza verso Residenza". Nevojenské funkce fortifikací ve struktuře zámeckého areálu ve střední Evropě raného novověku (zejména s ohledem na Slezsko)
 
Pavel Panoch: Renesanční a rudolfinské emblémy na zámku v Novém Městě nad Metují
 
Daniela Štěrbová: Zámek Koloděje nad Lužnicí - příspěvek ke vztahu vrchnostenského bydlení a hospodaření
 
Zuzana Vybíhalová: Zámek Koloděje nad Lužnicí - poznámky k uspořádání hospodářského dvora
 
Miloš Buroň - Jiří Slavík: Letohrádek v Opočně
 
Jiří Slavík: Jízdárny, konírny a kočárovny aristokratických sídel na příkladu Litomyšle
 
Jarmila Hansová: Zámek Hluboká na ikonografii a plánech před novogotickou přestavbou
 
Martin Ebel: Vila na penzi aneb purkrabí Karel hrabě Chotek stavebníkem za své. Střípky z myšlenkového světa šlechtických investorů (zámek Velké Březno)
 
Petr Vorlík: Automobilismus a paralely zámeckého prostorového uspořádání v architektuře první poloviny dvacátého století.
 
Jitka Štáblová: Historie a současnost renesanční tvrze v Podolí
 
Michael Rykl: Tloskov - zámek "naruby" (Proměna orientace zámku vůči příchozímu a vůči hospodářskému dvoru)