Svorník 11/2013

Svorník 11/2013
ISBN: 978-80-905253-2-0
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps
Svorník 11/2013

Sborník  z 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12.-15. června 2012 v Žacléři.

Obsah:

Jiří Varhaník: Předpolí středověké fortifikace a možnosti jeho obrany
Michael Rykl: Vidět (a být viděn). K otázce výhledu na příkladech menších feudálních sídel v Čechách ve středověku a novověku
Miroslav Plaček: Opevnění k ochraně širší populace ve středověku.
Maria Legut-Pintal: Fortifikace hradu Otmuchov z 15. století
Filip Prekop: Opevnění hradu Freudenstein
Jan Pešta: Fortifikační prvky v prostředí vesnic?
Aleš Navrátil: Vývoj vnějšího opevnění Špilberku - výsledky archeologických výzkumů 2010 - 2013
Petr Chotěbor: K parkánovému opevnění Pražského hradu
Eva Chodějovská: Textové součásti prvního vojenského mapování v Čechách a jejich ediční zpracování
Zdeněk Munzar: Představení mapového fondu fortifikační literatury ve sbírkách VHÚ Praha
Pavel Mertlík: Stavba pevností v Čechách po sedmileté válce
Zdeněk Munzar: Výukové rukopisné plány pevností a obléhání z počátku 19. století z pozůstalosti knížecího rodu Thurn Taxisů
Pater Grznár - Marek Zelina: Bastiónové opevnění kaštiela v Holíči
Martina Orosová - Hentieta Žažová: Košická citadela - protiturecká bastiónová pevnost
Martin Krůl: Stavebněhistorický vývoj jablunkovských šancí
Olga Hájková - Jiří Louda: Polní opevnění z bramborové války na Vrchlabsku dochovaná v terénu, na papíře a v lidové tradici
Olga Mertlíková: Minové experimenty v pevnosti Ples (Josefov)
Miroslav Nový - Milan Sýkora: Opevnění komendy, hradu a města Chomutova ve středověku a raném novověku
Vladislav Razím: Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR
Jiří Slavík: Rondelové fortifikace sídel Pernštejnů
Michaela Kokojanová - Dana Novotná - Petr Rastorkin: 27. únor 1495 počátek stavby prostějovských hradeb
Martin Ebel - Eliška Nová: Soumrak městských fortifikací po třicetileté válce
Ivan Fuksa: Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě
Ivan Fuksa: Opevnění náchodského údolí v letech 1936-1938
Jan Čížek - Martin Thér: Zvláštní nařízení z let 1936-1937 na komunikacích severovýchodních Čech
Václav Matoušek: Budování polních opevnění v době třicetileté války. Zkušenosti z archeologických výzkumů na území Čech.

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a Národní památkový ústav, ÚOP Josefov, Praha 2013, rozměr 210 x 297 mm, bar., ISBN 978-80-905253-2-0, česky, krátká německá resumé