ČeštinaEnglish
Currency:

CONSTRUCTION

Home » CONSTRUCTION
1 … 15 from 15 products Page 1 / 1
Sort by: Sort from A to ZSort from Z to A
Nové krovy [Product Detail]
Struktura publikace o třinácti kapitolách byla volena přehledně, aby čtenář načerpal nejprve základní odborné informace, na které se bude dále navazovat.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 252 str., ISBN 978-80-87438-94-7
Availability: in stock Price including VAT
400,00 Kč
Stavitelství do kapsy [Product Detail]
Stavitelství do kapsy je praktická příručka, určená pro potřeby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, technických dozorů investora a všech stavebníků menších staveb.
Informační centrum ČKAIT, 105 x 205 mm, 81 str., ISBN: 978-80-87438-44-2
Availability: in stock Price including VAT
139,00 Kč
Stavbařův průvodce Evropou [Product Detail]
Obsah knihy by se dal definovat jako evropský bedekr zajímavých staveb pro náročné.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2013, 150 x 210 mm, 276 str., ISBN: 978-80-87438-45-9
Availability: in stock Price including VAT
315,00 Kč
Navrhování zděných konstrukcí [Product Detail]
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2010, 165 x 240 mm, 144 str, ISBN 9788087438022
Availability: in stock Price including VAT
385,00 Kč
Historie předpjatého betonu [Product Detail]
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století.
Informacni centrum ČKAIT, Praha 2016, 180 x 255 mm, 320 str., ISBN 978-80-87438-84-8
Availability: in stock Price including VAT
520,00 Kč
Dřevěné konstrukce [Product Detail]
Centrum ČKAIT, Praha 2005, 170 x 245 mm, 172b str., ISBN 80-86769-72-0
Availability: in stock Price including VAT
400,00 Kč
Navrhování nosných konstrukcí [Product Detail]
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, rozměr 170 x 240 mm, 284 s., ISBN 978-80-87093-87-0
Availability: in stock Price including VAT
390,00 Kč
Diagnostika dřevěnných konstrukcí [Product Detail]
Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, 165 x 245 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-87438-6-40
Availability: in stock Price including VAT
429,00 Kč
Havelské Město pražské ve středověku [Product Detail]
Soubor textů, které vznikly jako výstup stejnojmenného pracovního setkání odborníků z různých oborů, aby vytvořily aktuální obraz bádání o tomto původně zřejmě samostatném městském založení z hlediska historie, archeologie a architektury.
Nakladatelství Václav Žák - Casablanca, Praha 2012, 16,5 x 23 cm, 430 s., ISBN 978-80-87292-2-11
Availability: in stock Price including VAT
349,00 Kč
Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 [Product Detail]
Ročenka české architektury

Nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, Praha 2012, rozměr 305 x 230 mm, 203 s., bar., ISBN 978-80-87064-07-8
Availability: in stock Price including VAT
650,00 Kč
Projektování obnovy stavebních památek [Product Detail]
Metodická publikace popisuje jak postupovat při projektování památek.
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha, r. 2008, rozměr 180 x 255, 114 s., ISBN 978-80-87104-34-7
Availability: in stock Price including VAT
165,00 Kč
Truhlářské konstrukce [Product Detail]
Nakladatelství Grada publishing, Praha 2011, 286 s., rozměr 170 x 240 mm
Availability: in stock Price including VAT
379,00 Kč
Stavební památky - Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu [Product Detail]
Wolters Kluwer ČR a.s., Praha 2009
Availability: in stock Price including VAT
345,00 Kč
Příprava vápenných malt v péči o stavební památky [Product Detail]
Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.
Informační centrum ČKAIT, PraInformační centrum ČKAIT, Praha 2024, 76 str., rozměr 148 x 210 mm, druhé vydání, ISBN 978-80-87438-57-2ha 2006, 76 s., rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-87438-57-2
Availability: in stock Price including VAT
105,00 Kč
Tesařské konstrukce [Product Detail]
Třetí vydání publikace je zpracováno podle ČSN EN 1995-1-1 (tzv. Eurokódu 5) a změny A1 k této ČSN EN z května 2009. Zahrnuje i normy a předpisy na kmenovou normu navazující.
Informační centrum ČKAIT, 170 x 245 mm, 295 str., ISBN 978-80-87438-34-3
Availability: in stock Price including VAT
420,00 Kč