ČeštinaEnglish
Currency:

RELIGIONOSTICS

Home » RELIGIONOSTICS
1 … 20 from 27 products Page 1 / 2
Sort by: Sort from A to ZSort from Z to A
Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419 [Product Detail]
Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici.
Karolinum, Praha 2017, 522 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3136-3
Availability: in stock Price including VAT
450,00 Kč
Nová náboženství a násilí [Product Detail]
Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem.
Karolinum, Praha 2017, 286 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-2861-5
Availability: in stock Price including VAT
320,00 Kč
V oplatce jsi všecek tajně [Product Detail]
Kniha zpracovává souhrnně roli vizuálního umění ve středověkém kultu eucharistie v Českých zemích.
Národní památkov ústav, ústřední pracoviště, Praha 2017, 285 x 230 mm, 431 str., ISBN 978-80-7480-016-0
Availability: in stock Price including VAT
860,00 Kč
Ministerium verbi [Product Detail]
Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby.
Karolinum, Praha 2017, 145 x 205 mm, 528 str., ISBN 978-80-246-3468-5
Availability: in stock Price including VAT
490,00 Kč
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost [Product Detail]
Monografie přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 145 x 205 mm, 414 s., česky, ISBN 978-80-246-3441-8
Availability: in stock Price including VAT
370,00 Kč
LIBER EVANGELIORUM [Product Detail]
Tento jedinečný evangelistář byl používán pouze v klášteře Sv. Gabriela v Praze na Smíchově k celkem sedmnácti svátkům a slavnostem v době jednoho liturgického roku
Nadační fond Malakim ve spolupráci se Spolkem přátel beuronského umění 2016, rozměr 240 x 320 mm, bar., bilingvní - česky a německy, 1. vydání, ISBN 978-80-906334-0-7
Availability: in stock Price including VAT
1 300,00 Kč
NACHAŠ - had Mojžíšovy knihy Genesis [Product Detail]
Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory o jejím smyslu.
Nakladatelství Půdorys, Praha 2012, rozměr 165 x 235 mm, 400 s., čb., česky, ISBN 80-86018-39-3
Availability: in stock Price including VAT
598,00 Kč
Výběr dominikánských barokních kázání [Product Detail]
Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních ukázek.
Karolinum, Praha 2016, 165 x 235 mm, 356 str., ISBN 978-80-246-3148-6
Availability: in stock Price including VAT
420,00 Kč
Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice [Product Detail]
Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 240 mm, 656 str., ISBN 978-80-246-3315-2
Availability: in stock Price including VAT
490,00 Kč
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou [Product Detail]
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1996, 80 str., 148 x 210 mm
Availability: in stock Price including VAT
150,00 Kč
Církevní politika 1949 [Product Detail]
Nakladatlství EMAN, Brno, r. 1992, 130 x 200 mm, 122 s.
Availability: in stock Price including VAT
49,00 Kč
950 let litoměřické kapituly [Product Detail]
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 210 x 295 mm, 320 s., ISBN: 978-80-7195-121-6, bar.
Availability: in stock Price including VAT
490,00 Kč
Biskup Anton Alois Weber [Product Detail]
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2013, 190 x 130 mm, 168 s, čb
Availability: in stock Price including VAT
299,00 Kč
Karolinum Pavel z Tarsu a jeho svět [Product Detail]
Karolinum, Praha 2014, 145x205mm,brožovaná, 502 str., ISBN 9788024623337
Availability: in stock Price including VAT
390,00 Kč
Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989 [Product Detail]
Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Ústěk 2011, 210 x 300 mm, 56 s. ISBN 978-80-260-1402-7, čb., brož.
Availability: in stock Price including VAT
60,00 Kč
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení [Product Detail]
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Praha 2013, rozměr 170 x 250 mm, 268 s., bar., ISBN 978-80-7308-513-1
Availability: in stock Price including VAT
340,00 Kč
Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů [Product Detail]
Nakladatelství LIBRI, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 223  s., ISBN 978-80-7277-523-1
Availability: in stock Price including VAT
190,00 Kč
Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913 - 1967 [Product Detail]
Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 590 s., ISBN 9788024624327
Availability: in stock Price including VAT
450,00 Kč
IN PUNCTO RELIGIONIS [Product Detail]
Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 265 s., rozměr 160 x 230 mm, ISBN 978-86890-57-9
Availability: in stock Price including VAT
350,00 Kč
Tichá srdce [Product Detail]
Nakladatelství Práha, Praha červen 2013, rozměr 170 x 250 mm, 447 s., čb, ISBN 978-80-7252-436-5
Availability: in stock Price including VAT
499,00 Kč
Next PageLast Page