Pražské pověsti, legendy a skazky

Pražské pověsti, legendy a skazky
ISBN: 978-80-904263-0-6
Availability: in stock
including VAT
your price199,00 Kč
ps
Dagmar Štětinová

Pražské pověsti, legendy a skazky


Knížka pražských legend, pověstí a zkazek, jež se dochovaly do našich časů, přidává se čestně k celé řadě děl, která oslavila Prahu veršem i prózou, poezií i díly historickými. Všechny generace nejen pražských, ale i českých a moravských čtenářů se rády seznamují s životem svého hlavního města, o kterém pějí oslavné písně i zahraniční hosté. Nazývají Prahu čarovnou, mystickou, a nacházejí zde inspiraci mnozí umělci.
Autorka v této knize zachytila kromě známých pověstí třeba o Libuši a Václavovi příběhy dosud neznámé nebo málo známé. Vypráví zejména o událostech ze života představitelů české šlechty - hrabě Deym, hraběnka Štenberková, hrabě Černín, rytíři z Neuberka, Kober z Koberšperka, hrabě F. A. Špork, ale také o postavách známých z Malé Strany a Starého Města, jako byl švec Materna, Golem, Tycho de Brahe. Čtenář se dozví i o vzniku pražských částí zvaných Chvaly, Kyje, Hrdlořezy.
Mnohokrát již v jejích knihách osvědčené autorčino vypravěčství je zárukou, že se knížka zalíbí dospělým i mládeži. Pozoruhodné je také to, že si dílo Dagmar Štětinová vyzdobila vlastními ilustracemi.

Obsah:

O vzniku Prahy
Bivoj
Dívčí válka
O svatém Václavovi, věvodovi země české
Horymírův Šemík
Tři pruty knížete Svatopluka
Vyšehradské dušičky
Deset pannen
Kyž řádili Braniboři v Čechách
O emauzském zvoníkovi
Čert kuchařem
Ukradené klenoty hraběnky šternberkové
Čarodějka Dara
Jak vznikala jména kolem Prahy díky lapkům a loupežníkům
Ledňáček na modré stuze
O doktoru Faustovi, slavném černokněžníkovi
Jezdec bez hlavy
Duch hraběte Deyma
Nejdražší šporkovy kalhoty
Rozmarný hrabě Hartig
Stařec z Rajské zahrady
Bláznivý Job
Šafář na Cibulce
O hostině císaře, rabína a hvězdáře
O starém Áronovi
Z pověstí o Golemovi ze Starého Města
Kavalír Materna
Loretánské zvonky

MarieTum, 2009, 145 x 180 mm, 184 str., ISBN 978-80-904263-0-6