History, theory, educative texts

Products
1 … 9 from 9 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví in stock

159,00 Kč
in stock
Fiktivní rozhovor ostříleného muzejníka s muzejní elévkou.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 135 x 215 mm, 247 s., česky, ISBN 978-80-7036-504-5

55 let obnovy benešovského zámku in stock

190,00 Kč
in stock
Autor publikace kastelán PhDr. Zdeněk Henig se vedle úvodu, v němž stručně mapuje historii zámku, zaměřuje hlavně na výčet oprav a úprav areálu zámku v Benešově nad Ploučnicí po roce 1945.
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem,  Benošev nad Ploučnicí, r. 2012, rozměr 142 x 204 mm, 86 s.

Slabikář návštěvníků památek in stock

150,00 Kč
in stock
Legendární publikaci Jaroslava Herouta zpřístupnilo ve 4. vydání středočeské pracoviště NPÚ.
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čecj v Praze, 342 s., rozměr 120 x 210 mm, čb, ISBN 978-80-86516-40-0

Inspiration muzejní pedagogiky in stock

176,00 Kč
in stock
Kniha předkládá (zejména muzejním profesionálům) výběr poznatků z oblasti muzejní pedagogiky, soustředěný za dobu sedmnáctiletého působení Dětského muzea.
Dětské muzeum - Centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu, Brno 2010, 190 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-7028-361-5

Péče o architektonické dědictví III. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky in stock

549,00 Kč
in stock
Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí péče o architektonické dědictví.
Nakladateství IDEA Servis, Praha 2009, 210 x 297 mm, 405 str., ISBN 9788085970678

Péče o architektonické dědictví II in stock

420,00 Kč
in stock
Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického.
Idea servis, Praha 2008, 295 × 210 mm, 204 str., ISBN 9788085970623

Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana in stock

230,00 Kč
in stock
Druhé vydání významné teoretické práce prezentující syntetickou metodu péče o památky.
Vydal NPÚ, Praha 2005, 133 str., 180 x 260 mm, ISBN 80-86234-72-X

Moderní památková péče in stock

230,00 Kč
in stock
Základní teoretická práce z roku 1903, která zásadně ovlivnila dějiny a utváření rakouské a československé památkové péče, avšak poprvé vyšla česky až v roce 2003.
Vydal NPÚ, Praha 2003, 180 x 260 mm, 172 str., ISBN 8086234-34-7

Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti in stock

150,00 Kč
in stock

NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2008, 92 s., ISBN 80-86752-64-x