ČeštinaEnglish
Currency:

MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Home » MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR
1 … 20 from 102 products Page 1 / 6
Sort by: Sort from A to ZSort from Z to A
Střed | Centre 2016/1 [Product Detail]
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 245 str., 145 x 205 mm, ISSN 1803-9243
Availability: in stock Price including VAT
98,00 Kč
Češi o Lužických Srbech [Product Detail]
Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8
Availability: in stock Price including VAT
165,00 Kč
Československo a Svatý stolec III. [Product Detail]
Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2015, 165 x 235 mm, 610 str., ISBN 978-80-87782-23-1
Availability: in stock Price including VAT
418,00 Kč
Československo a Svatý stolec II/1 [Product Detail]
Výběrová edice dokumentů z fondu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti přináší dokumenty z nedávno zpřístupněných vatikánských archivů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2013, 165 x 235 mm, 308 str., ISBN 978-80-86495-74-3
Availability: in stock Price including VAT
320,00 Kč
Studie o rukopisech 2016 [Product Detail]
Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2016, 358 str., 145 x 210 mm, 978-80-87782-59-0
Availability: in stock Price including VAT
290,00 Kč
Práce z dějin Akademie věd 2016/1 [Product Detail]
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 192 str., 145 x 210 mm, ISSN 1803-9448
Availability: in stock Price including VAT
107,80 Kč
Praha a Lužičtí Srbové [Product Detail]
Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952).
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 276 str., 145 x 205 mm, ISBN 80-86495-28-0
Availability: in stock Price including VAT
99,00 Kč
Vom Osteuropa - Lehrstuhl ins Prager Rathaus Josef Pfitzner 1901 – 1945 [Product Detail]
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Essen: Klartext, Praha 2013, 160 x 240 mm, 396 stran, ISBN 978-80-87782-03-3

Availability: in stock Price including VAT
390,00 Kč
Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne / Studien - Dokumente [Product Detail]
Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Österreichisches Theatermuseum a Klartext Verlag, Praha, Essen, Vídeň,  2013, 1. vydání, 160 x 230 mm, 396 stran, německy
Availability: in stock Price including VAT
480,00 Kč
Josef Pfitzner (1901-1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika / Josef Pfitzner (1901-1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers [Product Detail]
Vydal Masarykův ústav a Archiv ČR, Praha, r. 2011, 210 x 297 mm, bilingvní - česky-německy
Availability: in stock Price including VAT
180,00 Kč
Život plný neklidu [Product Detail]
Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 297 s.
Availability: in stock Price including VAT
230,00 Kč
Už víckrát nezazní tak těžce requiem.... Před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk [Product Detail]
Masarykova společnost, Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2007, rozměr 200 x 210 mm, 96 stran, čb.
Availability: in stock Price including VAT
60,00 Kč
Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám [Product Detail]
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Společnost Edvarda Beneše, Praha 2006, rozměr 140 x 200 mm, 268 stran, čb.
Availability: in stock Price including VAT
99,00 Kč
T. G. Masaryk a česká státnost [Product Detail]
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2008, rozměr 145 x 210 mm, 220 stran, čb.
Availability: in stock Price including VAT
99,00 Kč
Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského [Product Detail]
Masarykův ústav AV Č, Praha 2006, rozměr 150 x 220 mm, 380 stran, čb.
Availability: in stock Price including VAT
99,00 Kč
Mezi demokracií a diktaruou. Domov a exil [Product Detail]
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 140 x 210 mm, 300 stran, čb., obrazová příloha
Availability: in stock Price including VAT
75,00 Kč
Češi o Lužických Srbech [Product Detail]
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 165 x 235 mm, 334 stran, čb., obrazová příloha
Availability: in stock Price including VAT
165,00 Kč
Charlotta G. Masaryková [Product Detail]
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2001, rozměr 145 x 205 mm, 248 stran, čb., obrazová příloha
Availability: in stock Price including VAT
80,00 Kč
Edvard Beneš. Projevy - články - rozhovory 1935-1938 [Product Detail]
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 150 x 210 mm, 728 stran, čb.
Availability: in stock Price including VAT
200,00 Kč
Masarykův sborník XIII [Product Detail]
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2006, rozměr 145 x 205 mm, 542 stran, čb
Availability: in stock Price including VAT
190,00 Kč