MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
1 … 20 from 102 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Střed | Centre 2016/1 in stock

98,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 245 str., 145 x 205 mm, ISSN 1803-9243

Češi o Lužických Srbech in stock

165,00 Kč
in stock
Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8

Československo a Svatý stolec III. in stock

418,00 Kč
in stock
Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2015, 165 x 235 mm, 610 str., ISBN 978-80-87782-23-1

Československo a Svatý stolec II/1 in stock

320,00 Kč
in stock
Výběrová edice dokumentů z fondu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti přináší dokumenty z nedávno zpřístupněných vatikánských archivů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2013, 165 x 235 mm, 308 str., ISBN 978-80-86495-74-3

Studie o rukopisech 2016 in stock

290,00 Kč
in stock
Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2016, 358 str., 145 x 210 mm, 978-80-87782-59-0

Práce z dějin Akademie věd 2016/1 in stock

107,80 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 192 str., 145 x 210 mm, ISSN 1803-9448

Praha a Lužičtí Srbové in stock

99,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952).
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 276 str., 145 x 205 mm, ISBN 80-86495-28-0

Vom Osteuropa - Lehrstuhl ins Prager Rathaus Josef Pfitzner 1901 – 1945 in stock

390,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Essen: Klartext, Praha 2013, 160 x 240 mm, 396 stran, ISBN 978-80-87782-03-3

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne / Studien - Dokumente in stock

480,00 Kč
in stock
Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Österreichisches Theatermuseum a Klartext Verlag, Praha, Essen, Vídeň,  2013, 1. vydání, 160 x 230 mm, 396 stran, německy

Josef Pfitzner (1901-1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika / Josef Pfitzner (1901-1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers in stock

180,00 Kč
in stock
Vydal Masarykův ústav a Archiv ČR, Praha, r. 2011, 210 x 297 mm, bilingvní - česky-německy

Život plný neklidu in stock

230,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 297 s.

Už víckrát nezazní tak těžce requiem.... Před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk in stock

60,00 Kč
in stock
Masarykova společnost, Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2007, rozměr 200 x 210 mm, 96 stran, čb.

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Společnost Edvarda Beneše, Praha 2006, rozměr 140 x 200 mm, 268 stran, čb.

T. G. Masaryk a česká státnost in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 2008, rozměr 145 x 210 mm, 220 stran, čb.

Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského in stock

99,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV Č, Praha 2006, rozměr 150 x 220 mm, 380 stran, čb.

Mezi demokracií a diktaruou. Domov a exil in stock

75,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 140 x 210 mm, 300 stran, čb., obrazová příloha

Češi o Lužických Srbech in stock

165,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 165 x 235 mm, 334 stran, čb., obrazová příloha

Charlotta G. Masaryková in stock

80,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2001, rozměr 145 x 205 mm, 248 stran, čb., obrazová příloha

Edvard Beneš. Projevy - články - rozhovory 1935-1938 in stock

200,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR, Praha 2006, rozměr 150 x 210 mm, 728 stran, čb.

Masarykův sborník XIII in stock

190,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s., Praha 2006, rozměr 145 x 205 mm, 542 stran, čb