HISTORY

Products
1 … 20 from 286 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Viktor Ullmann. Svědek a oběť apokalypsy 1914-1944 in stock

220,00 Kč
in stock
Autorem textů výstavy i katalogu je rakouský režisér a badatel Herbert Gantschacher, který se dílem a osobou Viktora Ullmanna zabývá dlouhodobě, pro české vydání redaktorka text i libreto výstavy mírně přizpůsobila a doplnila tak, aby bylo srozumitelnější pro českého (diváka).
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2015, 152 str., 200 x 220 mm, ISBN 978-80-86852-62-1

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu in stock

60,00 Kč
in stock
Historický klub, Praha 1948, 212 str.

Kapitoly z osvobození Československa in stock

350,00 Kč
in stock
Nakladatelství Academia, Praha 2017, rozměr 150 x 230 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2781-8

Český ministr ve Vídni in stock

450,00 Kč
in stock
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství.
Nakladatelství Academia, Praha, 2017, rozměr 160 x 230 mm, 304 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2793-1

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů in stock

990,00 Kč
in stock
Kniha přehlednou formou představuje bohatství námětů a pestrou škálu jejich variant, které se objevují na kachlích, zhotovených pro dávno zaniklá gotická kachlová kamna.
Libri, Praha 2017, 543 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-7277-566-8

České země v éře První republiky in stock

590,00 Kč
in stock
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu.
Libri, Praha 2017, 571 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7277-563-7

Nadějný začátek se smutným koncem in stock

210,00 Kč
in stock
Publikace je věnována vývoji opevňovacích programů v jihočeském regionu z doby před začátkem 2. světové války.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2008, 429 str., 165 x 230 mm, ISBN 978-80-86260-86-0

Čas zdravého ducha v zdravém těle in stock

195,00 Kč
in stock
Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Jihočeský sborník historický - Supplementum 2.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, o.s. České Budějovice, r. 2009, 552 s., bar., rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-87311-07-3

Z dějin české každodennosti. 19. století in stock

390,00 Kč
in stock
„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv a válek.
Nakladatelství Karolinum, Praha, r. 2017, rozměr 152 x 210 mm, 472 s., 2.vydání, barevná obrazová příloha, česky, ISBN 978-80-246-3510-1

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století in stock

295,00 Kč
in stock
Na podkladě historických katastrálních map a urbářů autor zkoumá, jak se měnilo osídlení venkovské krajiny na Táborsku. Použití regresivní metody zkoumání v tomto rozsahu bylo poměrně unikátní i ve světovém měřítku.
Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2006, 351 str., ISBN 80-85010-90-9

Československá Druhá armáda II. in stock

175,00 Kč
in stock
Historie jednotlivých domobraneckých praporů, které byly v roce 1918 a 1919 sestaveny v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 373 str., ISBN 978-80-87311-37-0

Československá Druhá armáda I. in stock

175,00 Kč
in stock
Zapomenutý příběh 60 000 mužů, kteří v letech 1918 a 1919 vstoupili do československé Druhé armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 253 str., ISBN 978-80-87311-36-3

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este in stock

180,00 Kč
in stock
Kniha o Ferdinandovi d´Este je určena všem zájemncům o hlubší poznání zajímavých detailů ze života následníka trůnu i sarajevského atentátu.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, 150 x 210 mm, 80 str., česky a německy, ISBN 978-80-87311-54-7

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 2. část in stock

160,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 178 str., ISBN 978-80-87311-78-3

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 1. část in stock

170,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 213 str., ISBN 987-80-87311-78-3

Fenomén Masaryk in stock

160,00 Kč
in stock
Národní muzeum připomíná v roce 2017 dlouhých osm dekád od smrti jedné z nej významnějších postav našich dějin - Tomáše Garrigua Masaryka.
Národní muzeum, Praha 2017, 235 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-535-9

Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě in stock

340,00 Kč
in stock
Unikátní biografie světově proslulého česko-britského herce. Strhující příběh pražského herce, který se prosadil v anglosaském filmovém průmyslu tak, jako doposud nikdo z českých rodáků předním ani po něm.
Nakladatelství NZB, Praha 2015, 242 str., 155 x 215 mm, ISBN 978-80-905864-2-0

Krnkové a vývoj palných zbraní 1848-1926 in stock

240,00 Kč
in stock
Kniha nám přibližuje životní osudy, vynálezy a zlepšení dvou českých zbrojířů otce a syna Silvestra a Karla Krnky.
Agentura Pankrác, Praha 2001, 105 str. + obrazová příloha, 300 x 220 mm, ISBN 978-80-902873-1-0

Moje záznamy ze světové války 1914-1918 in stock

280,00 Kč
in stock
Strhující vyprávění českého vojáka, který během první světové války (1914–1918) bojoval za Rakousko-Uhersko na východní frontě v Bukovině (v hlubokých lesích dnešního Rumunska a na západě Ukrajiny).
Nakladatelství NZB, Praha 2014, 159 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-904272-8-0

Příběhy ze starého Lanškrounska in stock

290,00 Kč
in stock
Vůbec první české vydání rodinných historek a vzpomínek na město Lanškroun a okolní vesnice v 19. století. Některé příběhy jsou zamyšlením nad společenskými hodnotami, mnohé další mají humorný charakter.
Nakladatelství NZB, Praha 2014, 174 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-905864-0-6