HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR

Products
1 … 16 from 16 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Řeholníci a kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně in stock

420,00 Kč
in stock

Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 x 235 mm, 398 stran, čb s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7286-176-7

Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I. in stock

499,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 mm x 235 mm, 504 s., ISBN 978-80-7286-103-3

Konsenzus a kompromis. Budování politického systému první ČSR in stock

195,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 150 x 215 mm, 242 s., čb, ISBN 978-80-7286-209-2

Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935 in stock

270,00 Kč
in stock
Kniha přibližuje nejen okolnosti vzniku regulačního plánu architekta Čeňka Musila (1935/8), ale zmiňuje celou historii snah usměrňovat stavební rozvoj v Jičíně již od dob Albrechta z Valdštejna.
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2009, rozměr 210 x 297 mm, 62 s. a příloha, ISBN 978-80-7286-158-3

Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881-1965) in stock

299,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 155 x 215 mm, 222 s., čb., ISBN 978-80-7286-214-6

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 in stock

405,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 375 s., ISBN 978-80-7286-183-5

Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 in stock

380,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha - Brno 2012, rozměr 165 x 235 mm, 314 s., ISBN 978-80-7286-204-7

Německé politické strany na Moravě in stock

460,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 160 x 230 mm, 447 s., ISBN 978-80-7286-177-4

Ve službách české šlechty in stock

460,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, 498 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-181-1

České země v 19. století in stock

420,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 170 x 235 mm, 478 s., ISBN 978-80+-7286-207-8

Po kolejích a silnicích Velké Prahy in stock

430,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 286 s., čb, ISBN 978-80-7286-179-8

Bez výčitek... in stock

499,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 165 x 235 mm, 416 s., ISBN 978-80-7286-197-2

Collective and Individual Patronage in stock

530,00 Kč
in stock
Výročí úmrtí Josefa Hlávky v roce 2008 se stalo příležitostí k zamyšlení nad institucí mecenátu a jeho fungování v širších – geografických i časových – souvislostech.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha r. 2010, rozměr 158 x 215 mm, 618 s.

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století in stock

310,00 Kč
in stock

Matice moravská pro Historický ústav AV ČR, v. v. i. a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, edice: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7, r. 2007, 216 s.

Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943 in stock

245,00 Kč
in stock
Historický ústav Akademie věd ČR v.v.i., Praha r. 2009, rozměr 152 x 215 mm, 349 s.

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století in stock

270,00 Kč
in stock
Matice Moravská a Historický ústav AV ČR v.v.i., Brno, r. 2009, 165 x 235 mm, 391 s.