Dějiny staveb 2013

Dějiny staveb 2013
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Obsah:

Petr Rožmberský: Habitatio besuchknechta ve Strašnicích
Habitatio des Besuchknechts in Strašnice

Jiří Škabrada: Předpecní jámy
Die Vorofengruben

Milan Falta: Třebotín
(Poznatky k principům etapizace románksé věže venkovského kostela)
Třebotín (Erkenntnisse zu den Ausbauprinzipien des romanischen Turmes in der Landkirche)

Dana Linhartová: Národní dům v Karlových Varech s varietním sálem - výjimečná realizace ateliéru Fellner a Helmer
Das Natonallhaus in Karlsbad mit dem Varietésaal - eine außergewöhnliche Realisierung des Ateliers Fellner und Helmer

Dana Novotná: Zánik a nové využití fortifikace zámku v Mikulově
Der Untergang und neue Verwendung des Festungswerks des Schloss in Mikulov

Eva Volfová: Kostely s dominantní západní věží na severovýchodě Slánska na příkladu kostela sv. Václava v Kmetiněvsi
Die Kirchen mit einem dominanten Westturm im Nordosten der Gegend um Slaný am Beispiel der Kirche St. Wenzel im Kmetiněves

Luděk Krčmář: Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni
Eine ikonographische Quelle zum Kennenlernen der Stadtbefestigung neben dem Dominikanerkloser in Pilsen

Zdeněk Procházka: Kostel svatého Jiří v Lučině (Grafenriedu) - výzkum 2011
Die Georgskirche in Lučina (Grafenried) - Forschung 2011

Miroslav Nový: Synagoga v Budyni nad Ohří
Die Synagoge in Budyně nad Ohří

Vojtěch Peksa: Gotický portál sýpky v Oplotech
Das gotische Portal des Kornsoiechers in Oploty

David Tuma: Pozdně barokní fara v Chudenicích
Die spätbarocke Pfarre in Chudenice

Jiří škabrada: Mezi "bambulkou" a Elegantem - kování typu Piškot
(Autentické názvy typů dvěřního a okenního kování z 1. poloviny 20. století)
Zwischen der "Bpmmel" und Elegant - Beschlag des Typus Biskuit (Piškot)
(Authentische Bezeichnungen der Typen der Tür- und Fensterbechläge  aus der Hälfte des 20. Jahrhunderts)

Jindřich Hodač - Martin Tröstl: Přesnost fotoplánu - vliv zkreslení snímku a vliv vlícovacího podkladu
Photomap accuracy - influence of distortion and influince of configuration of ground control scheme

David Stejskal: Nález mincí v nároží roubené chalupy v Krouně čp. 193
Der Fund der Münzen in der Ecke des Blockhauses in Krouna N. 193

Zlata Gersdorfová - Petr Rožmberský: Kostely na Vrabině-Křížovém vrchu u Chotěšova
Die Kirchen auf dem Kreuzberg (Vrabina)  bei Chotěšov

Jiří Varhaník: Trezory v hradní věži
(K stavebním dějinám strakonického hradu)
Tresore im Burgturm (Zur Baugeschichte der Burg Strakonice)

Milan Falta: Pařížov
(Konstrukční principy při výstavbě románské věže kostela sv. Máří Magdaleny)
Pařížov (Konstruktive Prinzipien bei dem Ausbau des romanischen Turmes der Maria Magdalena Kirche)

Jiří Slavík:  Velká věž náchodského zámku
Der große turm des Schloss Náchod

Radim Vrla: Nové poznatky o stavebnípodobě kroměřížského hradu na konci středověku
Neue Erkenntnisse über die Baugestalt der Burg Kroměříž gegen Ende des Mittelelters

Miloš Buroň: Ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují
Ivaniten-Einsiedelei in Teplice nad Metují

Tomáš Dolanský - Jana Marešová: Prostorové metody pro stavební dokumentaci historických staveb
Räumliche Methoden für die Baudokumentation der historischn Bauten

David Merta - Marek Peška: Stavební vývoj domů Masarykovo náměstí č. 15 a 16v Jihlavě
(Předběžná zpráva o stavebne-historickém průzkumu)
Bauliche Entwicklung der Häuser um Masarykovo náměstí (Masaryk-Platz) Nr. 15 und 16 in jihlava (Iglau).
(Ein Vorbericht über die bauhistorische Untersuchung)

Martin Čechura: Z8nak a znovuzrození kostela sv. Prokopa v Prášilech ve světle historického a archeologického výzkumu
The extincion and rebirth of the St. Procopius Church in the Prášily in the light of historicial and archeological research

Alena Rákosníková: Sýpka a sladovna hospodářského dvora ve Starém Kmíně
(Nové poznatky o stavebním vývoji a proměnách využití)
Speuche und Mälzerei im Hof in Altem Knin (Neuen Eekentnisse über die Baugeschichte und Wirt-schaftsnutzung)

Milena Hauserová: Kostel v Záboří nad Labem
(Jedno a půl století výzkumu)
Die Kirhce in Záboří nad Labem (Einenhalb Jahrhunderte der Forschung)

Karel Kibic ml.: Ještě ke kostelu v Záboří nad Labem
Noch zu der Kirche in Záboří nad Labem (Saborch an der Elbe)

Lubomír Zeman - Jiří Klsák - Jan Tajer: Vřídlovec jako specifický stavební materiál
Sprudelstein ale spezifisches Baumaterial

Radek Široký  - Michal Panášek: Barokní štolový systém konventu a prelatury premonstrátské kanonie v Teplé
Baroque tunnel system of the convent and prelature in Premonstratensian canon in Teplá

Tomáš Karel - Lubomír Zeman: Grotta - lázeň v zámecké zahradě ve Valči
Die Grotte - das Bad im Schlossgarten in BˇValeč

Jana Peroutková: Otázky severního bočního portálu a tzv. královských sedilí chrámu Matky Boží před Týnem
Zum Nordportal and zu den königlichen Sedilien der Teynkirhce in Prag

Jan Štětina: Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Kurovicíh v 15. století
Ein Beirag zum Kennenlernen der baulichen Entwicklung der Feste in Kurovice im 15. Jahrhundert

Petra Dohnalová - David Humpola: Kostel sv. Jiljí v Našiměřicích - nové poznatky ke stavebnímu vývoji
Die Jiljikirhce in Našiměřice - Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte

Martin Ebel - Karel Ksandr - Srovnání nesrovnatelného
(Vila Petschek versus vila Tugendhat čili architekt pod diktátem stavebníka versus stavebník pod diktátem architekta)
Compared incomparable (Villa Petschek versus villa Tugendhat, the architect under the domination of the builder versus the builder under the domination of the architect)